NIETYPOWA SELEKCJA KANDYDATÓW

Microsoft Surface Challenge

ESENCJA PROJEKTU

CEL

Znalezienie właściwych Kandydatów do programów stażowych Microsoft

WYZWANIA

•Stworzenie nowego i skutecznego kanału pozyskiwania Kandydatów od podstaw •Konieczność wykorzystania niestandardowych działań wizerunkowych •Bardzo wysoki poziom wymagany od Kandydatów

EFEKT

•207 632 osób, do których dotarła promocja online •1554 unikalnych użytkowników na stronie konkursu •62 nadesłanych zgłoszeń

Za Higher stoi niesamowita skuteczność. Bardzo sprawna komunikacja i reakcje na feedback pozwoliły Nam szybko wystartować zupełnie nowe inicjatywy.

Marcin Kurnik
Employer Branding Lead CEE
Microsoft

Dzięki zaangażowaniu w projekt kluczowych osób z Microsoft, wspólnie stworzyliśmy koncept prestiżowego konkursu „Microsoft Surface Challenge” testującego Kandydatów w wielu obszarach. Dedykowane rozwiązanie nie tylko przyciągnęło najciekawsze Młode Talenty, ale także umożliwiło ich jakościową ewaluację już na wczesnym etapie procesu.

 

Krok pierwszy – Promocja

Metody i kanały promocji dopasowane do określonego we wczesnym etapie „profilu DNA Kandydata” pozwoliły przyciągnąć na stronę http://www.surfacechallenge.pl/ właściwych Odbiorców. Wraz z upływem czasu ilość chętnych stabilnie rosła.

Nawiązaliśmy również współpracę z 5 warszawskimi Organizacjami Studenckim. Pozwoliło to poszerzyć zasięg offline i bezpośrednio dotrzeć do proaktywnych studentów, dbających o rozwój poza standardowymi zajęciami na Uczelni.

Microsoft Surface Challenge - Partnerzy

 

Krok drugi – Zaangażowanie

Przygotowane materiały jasno przedstawiały najważniejsze założenia konkursu, a dostępne treści edukowały i angażowały Uczestników przez cały okres jego trwania.

 

Krok trzeci – Finał

Po weryfikacji nadesłanych pomysłów biznesowych do ostatecznego etapu zakwalifikowało się 5 Finalistów. Każdy z nich miał okazję do wykorzystania swoich umiejętności miękkich w trakcie prezentacji przed Jury i dyskusji Q&A.

PROCES

Zdefiniowanie profilu idealnego Kandydata
Analiza założeń projektu
Opracowanie propozycji dedykowanych rozwiązań
Feedback i wybór pomysłu
Dynamiczne wdrożenie rozwiązania
Testowanie i optymalizacja działań

TEŻ CHCESZ OSIĄGNĄĆ SWOJE CELE?