WERYFIKACJA MODELU BIZNESOWEGO

Orange goFiber

CEL

Przetestowanie rozwiązania GoFiber wśród społeczności akademickiej

WYZWANIA

•Test rozwiązania i modelu biznesowego nieistniejącego na rynku •Konieczność przeprowadzenia akcji w bardzo trudnym w świecie akademickim okresie świątecznym •Ekstremalnie krótki czas na promocję

EFEKT

461 pozyskanych „early adopters”

Każde rozwiązanie, zanim uzyska dopasowanie do rynku, musi przejść przez szereg testów sprawdzających w jaki sposób zachowywać się będą użytkownicy i jaki będzie jego odbiór. Poszukiwanie realnych danych potwierdzających sensowność założeń biznesowych jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Stojąc przed bardzo dużym wyzwaniem stworzyliśmy koncept działań w kilku obszarach, które pozwolą w krótkim czasie zrealizować ambitne cele.

Czas w tym projekcie był zasobem, którego najbardziej brakowało (decyzja o starcie projektu – 2 grudnia; konieczność zakończenia akcji – 31 grudnia), a okres świąteczny jeszcze podniósł poprzeczkę o kilka centymetrów. Zazwyczaj w połowie miesiąca studenci wyjeżdżają do swoich miast rodzinnych i kampus zaczyna świecić pustką.

Dzięki wcześniej nawiązanym kontaktom na uczelni mogliśmy wspólnie z Samorządem Studentów i Radami Akademików SGGW w ekspresowym tempie stworzyć ramy konkursu, które zaangażują społeczność akademicką i pozwolą na zebranie kluczowych danych, stanowiących podstawę dalszych decyzji biznesowych dla rozwiązania GoFiber.

Centrum akcji stała się strona http://www.mocakademicka.pl/, na której można było na bieżąco śledzić ranking konkurujących między sobą akademików. Aby skutecznie przyciągnąć uwagę w najgorętszym okresie roku, wykorzystaliśmy mieszankę działań online i offline. W strategicznych miejscach, na terenie całego kampusu, zostały porozwieszane plakaty i przeprowadzone akcje promocji bezpośredniej. Komunikaty towarzyszyły studentom również na grupach związanych z uczelnią, kierunkami studiów i zainteresowaniami.

Zaangażowanie dużych, istniejących społeczności pozwoliło na przeprowadzenie masowego testu rozwiązania w warunkach rynkowych. Szczegółowy feedback dotyczący odczuć oraz zauważonych błędów umożliwił szybkie usprawnienie działania aplikacji i weryfikację założeń biznesowych.

TEŻ CHCESZ OSIĄGNĄĆ SWOJE CELE?